Privacy Beleid

Door dit privacybeleid te accepteren, machtigt u de Dimitri Lionel Baeten eigenaar van Qmann Diving om uw persoonlijke gegevens te behandelen die op uw registratieformulier staan, waarvan u bevestigt dat u de houder bent, evenals de gegevens met betrekking tot uw commerciële en contractuele relatie, en het beheer ervan, onder de voorwaarden van dit privacybeleid.

Verklaart verder:

1. wees ervan bewust en volledig geïnformeerd dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens alle bewerkingen omvat die zijn uitgevoerd op de gegevens die door u zijn verzonden, geautomatiseerd of niet, met als doel:

– verbetering van de werking en functionaliteit van de Dimitri Lionel Baeten-eigenaar van de Qmann Diving-website (inclusief waar uw gegevens worden verzameld en op statistische wijze worden verwerkt, zonder dat ze kunnen worden geïdentificeerd door derden aan wie ze worden verstrekt);
– de aan u geleverde diensten verbeteren en aanpassen;
– contact met u opnemen via e-mails, schriftelijke of telefonische berichten om – informatie of updates over uw transacties en verzoeken te verzenden, evenals informatie over nieuwe producten of diensten;
– interactie met u op sociale mediaplatforms; 2. om het gratis gebruik en de reproductie, door Dimitri Lionel Baeten, eigenaar van Qmann Diving, van openbaar beschikbare inhoud en / of gepubliceerd op sociale mediaplatforms te accepteren en ermee in te stemmen, waar expliciet en specifiek naar de hashtag Dimitri Lionel Baeten eigenaar van Qmann Diving is verwezen, onze merken, producten of diensten;

3. zich ervan bewust te zijn dat het volgens de toepasselijke wetgeving mogelijk is om zich te verzetten, te beperken, te corrigeren of te wissen met betrekking tot de verwerking van haar gegevens voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden, door een aanvraag te sturen naar de volgende elektronische mail: info@qmanndiving.com, evenals het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten;

4. geef de huidige toestemming vrij en vrijwillig en ben 16 jaar of ouder.
Bij Qmann Diving beschouwen wij uw privacy als een serieuze zaak. We streven ernaar uw ervaring met onze website en sociale mediaplatforms in een veilige omgeving te maximaliseren.
Het is ons beleid om uw persoonlijke gegevens met discretie te behandelen en u te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe we informatie over u online en offline verzamelen, beschermen, gebruiken en delen, in de hoop u meer vertrouwen in Qmann Diving te geven en uw ervaring met ons te verbeteren.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op informatie die wordt verzameld door Dimitri Lionel Baeten, eigenaar van Qmann Diving, en niet op informatie die u mogelijk hebt verstrekt op andere sites of sociale platforms die worden beheerd door andere entiteiten of organisaties waarnaar we mogelijk verwijzen. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website. Lees de volgende voorwaarden aandachtig door.

1. Uw gegevens
Dimitri Lionel Baeten eigenaar van Qmann Diving verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens persoonsgegevens gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Deze site verzamelt geen persoonlijke informatie over u, tenzij u ons vrijwillig verstrekt. Dit betekent dat we uw naam, uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet zullen weten alleen omdat u deze site hebt bezocht.
We verzamelen uw gegevens alleen bij het invullen van een online aanvraagformulier voor een offerte of contact. Mogelijk wordt u gevraagd uw naam, telefooncontact, e-mailadres en andere relevante informatie in te voeren.
Let op: door ons persoonlijke informatie over u te verstrekken, zoals beschreven in dit privacybeleid, geeft u ons uw toestemming om ze te gebruiken voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet.

2. Gebruik van uw gegevens
Alle gegevens die u verstrekt, kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:
• pas uw ervaring met ons aan
• onze site verbeteren met de beschikbare services en bronnen
• onze klantenservice in het algemeen verbeteren
• contact met u opnemen
• een wedstrijd, promotie, onderzoek of andere hulpbron organiseren

Uw gegevens, openbaar of privé, zullen zonder uw toestemming om welke reden dan ook niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of doorgegeven aan een ander bedrijf buiten f Qmann Diving.
We kunnen geaggregeerde en statistische informatie gebruiken en verstrekken aan derden om het gebruik van onze website te volgen om ons te helpen deze en onze diensten te ontwikkelen. De gebruikte gegevens mogen geen informatie bevatten die kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren.

De contactgegevens die u verstrekt, kunnen worden gebruikt om informatie en updates met betrekking tot uw verzoeken te verzenden, en om af en toe updates van Qmann Diving en informatie over gerelateerde producten of diensten te ontvangen.
We kunnen per e-mail of telefoon contact met u opnemen om uw opmerkingen over onze producten en diensten te vragen.
Opmerking: als u zich op enig moment wilt afmelden voor toekomstige e-mails, zullen we gedetailleerde annuleringsinstructies onderaan elke e-mail opnemen.

Qmann Diving slaat de gegevens van zijn gebruikers op op zijn servers in Portugal en Spanje. Deze servers worden beschermd en onderhouden in overeenstemming met de hoogste beveiligingsstandaarden en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

3. Bescherming van uw gegevens
We volgen industriestandaarden om uw gegevens tijdens de verzending te beschermen en, eenmaal ontvangen, hebben we verschillende maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te handhaven.
U MOET ECHTER WETEN DAT ELKE METHODE VOOR TRANSMISSIE OF ELEKTRONISCHE OPSLAG 100% VEILIG IS.
VOOR ZO MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, KUNNEN WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIMS. VERLIES EN SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE DOOR U OF EEN ANDERE GEBRUIKER IN VERBAND MET FRAUDE VAN DE COMPUTER, RISICO OF ENIGE ANDERE SCHENDING OF CIRCUS OF VEROORZAAKDE INFORMATIE IS VEROORZAAKT WELKE GEVOLGEN ZONDER ONZE EXPRESSAUTHORISATIE.

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat, hoewel het geen persoonlijke informatie verzamelt waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, algemene informatie over hun navigatie op hun toegangsapparaat (mobiele telefoon, computer of andere) opslaat, waardoor het later efficiënt kan worden gebruikt.
Een cookie op zichzelf identificeert geen enkele gebruiker / bezoeker persoonlijk.
We kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om sessie-informatie vast te leggen, bezoeken te verzamelen en toegang te krijgen tot details van onze webpagina’s waarmee we onze services kunnen blijven verbeteren en gebruikers en bezoekers van onze site betere en nuttiger middelen kunnen bieden.

Cookies worden aanbevolen en hebben specifieke functies om een ​​betere en meer gepersonaliseerde navigatie mogelijk te maken.
Het bestaan ​​van cookies heeft geen invloed op de werking van uw apparaat en het besturingssysteem. Naast de informatie die is opgeslagen in de cookie, wordt informatie ook opgeslagen in het gedeelte “lokale opslag” van uw browser met hetzelfde doel als de cookies.

De cookies kunnen van verschillende typen zijn: cookies waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd en de werking van de services op de sites kan worden verbeterd; degenen die de prestaties van de site verbeteren door de manier te analyseren waarop gebruikers deze gebruiken; die waarmee de gebruiker meer individueel kan navigeren en die die informatie van de gebruiker verzamelen over gewoontes van het surfen op internet, zodat de advertenties die door de ene worden weergegeven, overeenkomen met hun behoeften en interesses.

Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw surfervaring te verbeteren, omdat het ons onder andere helpt uw ​​voorkeuren te onthouden. Deze informatie maakt het ook mogelijk om onze website te verbeteren (bijvoorbeeld door de statistische analyse van het gebruik ervan te vergemakkelijken). Met het oog op deze doeleinden wordt uw persoonlijk identificeerbare informatie van gevoelige aard niet opgeslagen via cookies. De informatie in onze cookies wordt alleen door ons gebruikt, behalve die gerelateerd aan Google Analytics (beheerd door Google).

Alle browsers stellen de gebruiker in staat om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen, met name door de juiste instellingen in hun browser te selecteren, zodat de gebruiker op elk moment de cookies die op onze site worden gebruikt geheel of gedeeltelijk kan uitschakelen.

Als u ervoor kiest om u af te melden voor cookies, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website, wordt uw browsen minder efficiënt en profiteert u mogelijk niet langer van een van de functies of services.

Opmerking: deze lijst kan worden bijgewerkt vanwege nieuwe diensten en functies van onze website met de introductie van nieuwe cookies.

5. Hoe moet u uw veiligheid waarborgen?
Voor uw privacy adviseren wij u om geen persoonlijke, gevoelige of gevoelige gegevens op te nemen in de e-mails die u ons stuurt. Stuur ons geen e-mail met creditcardnummers of gevoelige persoonlijke gegevens.
We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Sta niet toe dat uw kinderen als ouder of wettelijke voogd persoonlijke informatie verzenden zonder uw toestemming.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IDENTIFICATIEGEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE U KIES OM IN FORUMS IN TE STELLEN ALS COMMENTAAR OF ALLE ANDERE TOEGANKELIJKE PUBLIEKE GEBIEDEN DIE WE BEHEEREN OF BEHEREN.

6. Openbaarmaking van informatie aan derden
Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit omvat geen vertrouwde derde partijen die ons helpen onze site, mobiele applicaties te beheren, onze activiteiten uit te voeren of diensten aan onze klanten te verlenen, zolang deze partijen ermee instemmen dergelijke informatie vertrouwelijk te houden.
We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat de release geschikt is om te voldoen aan de wet, om ons sitebeleid te handhaven of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.
Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

7. Links van derden
Hoewel u zich misschien bevindt op een website die door ons wordt beheerd, kunt u ook worden doorverwezen voor links naar websites van derden. Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we diensten van derden op onze platforms opnemen of aanbieden.
Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Dit beleid wordt niet door ons beheerd of beheerd, dus Dimitri Lionel Baeten eigenaar van Qmann Diving aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze websites.
We proberen echter de integriteit van onze site en platforms te beschermen en neem contact met ons op als u ons uw feedback wilt geven. We raden u ook aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze gelinkte websites zorgvuldig te lezen voordat u informatie of persoonlijke gegevens verstrekt.

8. Uw toestemming
Door onze website en onze platforms te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

9. Houdbaarheid van uw gegevens
Opgemerkt moet worden dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bewaard blijven totdat u om verwijdering verzoekt.

10. Auteursrecht
De video’s, geluiden, afbeeldingen en alle informatie op deze website mogen niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of op digitale platforms worden geplaatst zonder voorafgaande toestemming van Qmann Diving

11. Uw rechten
Omdat we ervoor willen zorgen dat u op de hoogte bent van uw rechten en onder de toepasselijke wetgeving, willen we u informeren dat:
• Uw persoonlijke gegevens zijn van u. Als zodanig hebt u het recht op toegang tot, rectificatie, beperking, verwijdering en verzet tegen de behandeling ervan en deze te verkrijgen bij de eigenaar van Dimitri Lionel Baeten van Qmann Diving.
• We zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens actueel en beschermd te houden volgens de beste industriële normen.
• U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. In Portugal is deze autoriteit de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (“CNPD”). Meer informatie over de CNPD is verkrijgbaar via de website www.cnpd.pt

Om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, blokkering of verzet tegen de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens uit te oefenen, in overeenstemming met Wet nr. 67/98, van 26 oktober, moet u een verzoek daartoe sturen via het volgende e-mailadres: info@qmanndiving.com

12. Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden en gebruik worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de huidige wetgeving. Elk conflict of verschil in interpretatie hiervan moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Wijzigingen in ons privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid alle voorwaarden hier bij te werken, te wijzigen of te verwijderen zonder verdere toestemming. Wij zullen wijzigingen op onze website en via een mededeling aan de aangegeven contactmiddelen noteren. Voortdurend gebruik van onze website, applicaties, diensten en functies die na dergelijke communicatie worden aangeboden, stemt in met dergelijke wijzigingen.
De huidige versie is gepubliceerd op 22 mei 2018.

14. Neem contact met ons op
In geval van twijfel over dit privacybeleid of als u een van uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:
Telefoon: (+351) 964 651 878
  (+351) 295 989 076
E-mail: info@qmanndiving.com